01.09.2022 - Dünya Barış Günü - Basın Açıklaması

01.09.2022 - Dünya Barış Günü - Basın Açıklaması

01.09.2022 - Dünya Barış Günü - Basın Açıklaması
01.09.2022 - Dünya Barış Günü - Basın Açıklaması

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 19 Aralık 2016 tarihinde 71/189 sayılı karar ile kabul ve ilan edilen Barış Hakkı Bildirisi’nin ilk maddesi bize, yakın geçmişimizde kaybettiğimiz bir hakkın hatırlatıcısı niteliğini taşımaktadır. 

“Herkesin barıştan yararlanma hakkı vardır ki bu şekilde bütün insan hakları savunulabilir ve korunabilir, gelişme eksiksiz bir şekilde hayata geçirilebilir.”


İnsan Hakları Platformu olarak içerisinde bulunduğumuz coğrafyada barıştan yararlanma hakkına erişememenin yarattığı yıkıcı sonuçları gözlemliyor ve sivil toplum olarak yönetimlerin tarih boyunca açtığı yaraları kapatmaya çalışıyoruz. Platform olarak bu hakkın yoksunluğunu mücadele ettiğimiz alanlarda açıkça gözlemliyoruz. Öyle ki, günümüzde insan ticareti vakalarında gözlemlediğimiz artış ve bu doğrultuda yetkili kurumların önleyici mekanizma oluşturmadaki isteksizliği, neredeyse her gün sessiz bir şekilde gasp edilen sığınma hakkı  yanında  geri göndermeme ve cezalandırmama ilkelerinin yok sayılması mülteciler üzerinde ağır olumsuz bir etki yaratmaktadır. Ayrıca artan baskı ile fikirlerin özgürce ifade edilememesi sonucu olarak sansür, dava ve tutuklamaların önceden görülmeyen ölçülerde artmış olması, LGBTİ+’ların sistematik olarak ayrımcılığa uğraması ve pek çok LGBTİ+’nın temel haklara erişimine eşit bir şekilde ulaşamaması bizlere barışın sağlanmadığı bir ortamda toplumun her kesiminden insanlar için yaşamın ne kadar meşakkatli olduğunu gösteriyor. Bunlarla beraber, adanın kuzey kesiminde yaşanan insan hakları ihlallerinin uluslararası mekanizmalar tarafından izlenip denetlenemiyor olması bizlere bütün mücadelemizin ve insan olma deneyimlerimizin ne kadar kolay ve etkili bir şekilde silinebileceğini vurguluyor. 

 

Sözlerimize Barış Hakkı Bildirisi’nin ikinci maddesi ile devam etmek istiyoruz:

“Devletlerin eşitliğe ve ayrımcılık yapmamaya, adalete ve hukukun üstünlüğüne saygı göstermeleri, hayata geçirmeleri ve teşvik etmeleri; korku ve yokluktan azade (bir şekilde yaşamaya) toplumlar içinde ve arasında barış inşası yolu olarak güvence altına almaları gerekmektedir.” 

 

İkinci madde içerisinde tanımlanan güvencenin Kıbrıs’ın bütününde yer alabilmesi için kalıcı bir barışın sağlanması kaçınılmazdır. İnsan Hakları Platformu olarak barış ve birlikteliğin insan haklarını saygın bir şekilde muhafaza etmenin temelinde bulunduğuna inanıyor, barış ortamının sağlanamaması durumunda yaşanılan insan hakları ihlallerinin ve bu ihlallerin yarattığı yıkıcı sonuçların artarak süregeleceğini vurgulamak istiyoruz. 


İmzacı örgütler

Evrensel Hasta Hakları Derneği

Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı

Kuir Kıbrıs Derneği

Mülteci Hakları Derneği

Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği

Üçüncü Toplum Forumu

Pozitif Düşün İnisiyatifi