10.09.2022 - Basın Açıklaması - Andreas Soudjis’in Soruşturma Süreci Hakkında

10.09.2022 - Basın Açıklaması - Andreas Soudjis’in Soruşturma Süreci Hakkında

10.09.2022 - Basın Açıklaması - Andreas Soudjis’in Soruşturma Süreci Hakkında
10.09.2022 - Basın Açıklaması - Andreas Soudjis’in Soruşturma Süreci Hakkında

Andreas Soudjis, 01/09/22 tarihinde Beyarmudu sınır kapısından Kıbrıs’ın kuzey kesimine geçiş yaparken, 2 gün önce Karpaz bölgesinde kaldığı otel odasında telsiz bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Tutuklanmasının ardından gelişen süreç, insan hakları standartları açısından endişe verici bir şekilde halen devam etmekte, hak ihlallerine zemin yaratan sistematik eksiklik ve bozuklukları bir kez daha görünür kılmaktadır. 

Andreas Soudjis, konu olayın soruşturulmasını halen tutuklu olarak beklemektedir. 02/09/22 tarihinde, mahkeme tarafından soruşturmanın ilerlemesi için beş gün verilmiş olmasına karşın, 07/09/22 tarihinde Andreas Soudjis’in, tutukluluğu 8 gün daha uzatılmıştır, bu mümkün en yüksek süredir. Henüz yargılanmasına dahi başlanmamış kişilerin soruşturma esnasında uzun süreler kalmaları insan hakları standartları açısından endişe vericidir. 

Ayrıca, polisin bulunan elektronik aygıtların veri incelemelerini öne sürerek tutukluluğun 8 güne uzatılmasını talep etmesi, bu işlemin yapılması için gerekli makul sürenin çok üzerindedir. Bu durum yapısal eksiklikler ileri sürülerek yapılan insan hakları ihlallerinin bariz bir örneğidir. Polis tahkikat için verilen süreleri etkin ve verimli kullanamamakta ve/veya kullanmamaktadır. Sonuç olarak kişiler uluslararası tutukluluk standartlarından uzak koşullarda uzun süreler tutuklu kalmaktadırlar. 

Bunların yanında, Andreas Soudjis, avukatının olmadığı bir ortamda sorgulanmış, 02/09/22 tarihinde İskele Ceza Mahkemesinin tam teşekküllü sağlık kontrolünden geçirilmesi için emir vermesine rağmen sağlık kontrolünden geçirilmemiş, 07/09/22 Lefkoşa Ceza Mahkemesi tekrardan bu yönde emir vermiştir.

Andreas Soudjis’in uluslararası insan hakları standartlarından uzak ilerleyen soruşturma süreci ve bu sürecin kamuya yansıtılış şekli yarattığı hak ihlallerinin yanında, Kıbrıs toplumları arasında gerilim ve endişe ortamına zemin hazırlamaktadır. İki toplum arasında bölgesel geçişlerin, barış iklimi ve kaynaşma açısından önemi açıkken, süreç kişilerin bölgesel geçişlere yaklaşımını olumsuz etkilemektedir. 

İnsan Hakları Platformu olarak Andreas Soudjis’in soruşturma sürecinin ve tutukluluk koşullarının takipçisi olacağız. Temel insan hakları olan masumiyet karinesi ve kişi özgürlüğü çerçevesinde sürecin yürütülmesi için gerekli adımların derhal atılmasını talep ederiz.