12.05.2023 - Basın Bildirisi

12.05.2023 - Basın Bildirisi

12.05.2023 - Basın Bildirisi
12.05.2023 - Basın Bildirisi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampus Çalışanları Sendikası Başkanı Kerem Cantekin’in Basın Açıklaması Yapması Sebebiyle Görevine Son Verilmesi İfade Özgürlüğü İhlalidir

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampus’ü (ODTÜ KKK) 2023 yılının başında bir çok personelinin işine son vermişti. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampus Çalışanları Sendikası Başkanı Kerem Cantekin bir sendika başkanının yapması gerektiği şekilde, görevine son verilen çalışanları desteklemek ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampus’ündeki sorunların çözülmesi maksadıyla o dönemde basın açıklamaları yapmıştı. Sadece bu sebepten ötürü ODTÜ KKK, Kerem Cantekin hakkında disiplin soruşturması başlattı. Bu süreç içerisinde Kerem Cantekin’e hangi disiplin suçunu işlediği dahi söylenmedi. Bunun yanında ODTÜ KKK kendi disiplin mevzuatındaki diğer düzenlemelere ve adil yargılama ilkelerine de saygı göstermeden Kerem Cantekin’e kınama cezası verdi. ODTÜ KKK, Kerem Cantekin’e yasa dışı kınama cezası verdikten sonra da, kınama cezasını bahane göstererek sözleşmesini uzatmayacağı yönünde karar aldı. ODTÜ KKK 2019 yılında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampus Çalışanları Sendikasının kurucularını, geçen yıl sendika başkanı olan Yonca Özdemir’in de görevine son vermişti. Bu yılda sadece ifade özgürlüğünü kullanan, Kerem Cantekin’in görevine son verilmesi bir tesadüf değildir. ODTÜ KKK’nın aldığı karar sadece ifade özgürlüğü değil, aynı zamanda örgütlenme özgürlüğünün de ihlalidir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Palomo Sanchez ve diğerleri ile İspanya başvurusunda, sendikal faaliyetler kapsamında çalışanları tarafından dile getirilen ifadeler nedeniyle çalışanlarının iş sözleşmelerini feshetmesi durumunda devletin 10. maddede yer alan ifade özgürlüğüne yönelik bu tür müdahalelere karşı güvence sağlaması gerektiği yönünde karar vermiştir. 

8/5/2023 tarihinde Yüksek İdare Mahkemesi, Kerem Cantekin’e verilen disiplin cezası ile ilgili ara emri verip, kınama cezasının yürütmesini durdurdu. Bu durumda ODTÜ KKK’nın yapması gereken bir an önce hak ihlallerine son verip, Kerem Cantekin’in görevine devam etmesini sağlamasıdır.