12.06.2022 - “Özgürlük için 24 Saat” Destek Duyurusu

12.06.2022 - “Özgürlük için 24 Saat” Destek Duyurusu

12.06.2022 - “Özgürlük için 24 Saat” Destek Duyurusu
12.06.2022 - “Özgürlük için 24 Saat” Destek Duyurusu

Temel İnsan Hak ve Özgürlüklerinin en önemli bileşenlerinden olan İfade Özgürlüğünün bilinçli olarak geriletilmesi ve hatta elimizden alınması niyetiyle atılan adımları İnsan Hakları Platformu olarak endişe ile takip ediyoruz. Halihazırda insan hakları standartlarının gerisinde olan ve ifade özgürlüğüne risk oluşturan maddelerin yer aldığı mevzuatımız yapılmak istenen değişikliklerle daha da baskıcı bir hal alacaktır. Toplumda korku ve oto sansürü tetikleyeceğine inandığımız bu yasa tasarıları bir an önce geri çekilmeli, yerel mevzuatımız insan hakları standartları doğrultusunda güncellenmelidir. Kısacası toplum olarak özgürlüklerimizin kısıtlanmasına değil, tam aksine daha fazla özgürlük alanı, insan hakları ve demokrasiye ihtiyacımız vardır. Bu bağlamda Fasıl 154 Ceza Yasası, Müfsidane Yayınlar Yasası ve Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası’nda yapılmak istenen değişikliklere izin veremeyeceğimizi bildiririz. Aynı amaç doğrultusunda Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin başlatmış olduğu “Özgürlük için 24 Saat” eylemine destek verdiğimizi duyurur, bu alanda mücadele eden tüm kesimlerle birlikte yürüyeceğimizi belirtiriz. 
 

İfade Özgürlüğü sadece gazeteciler için değil, sivil toplum, siyasi partiler ve genel olarak bu toplumda yaşamını sürdüren herkes için elzemdir. Ekonomik, sosyal ve politik olarak zor günlerden geçtiğimiz bu günlerde, ifade özgürlüğüne her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulacaktır. Gerçekleri, fikir ve düşüncelerimizi ifade edemezsek aslında bir nevi hepimiz tutsak hale geliriz. Demokrasiye ve temel hak ve özgürlüklere inanan herkesi Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin başlattığı eylemliliğe destek olmaya davet ederiz.