13.01.23 - Kadınların ve Çocukların İnsan Haklarına Yapılan Saldırıyı Kınıyoruz - Basın Bildirisi

13.01.23 - Kadınların ve Çocukların İnsan Haklarına Yapılan Saldırıyı Kınıyoruz - Basın Bildirisi

13.01.23 - Kadınların ve Çocukların İnsan Haklarına Yapılan Saldırıyı Kınıyoruz - Basın Bildirisi
13.01.23 - Kadınların ve Çocukların İnsan Haklarına Yapılan Saldırıyı Kınıyoruz - Basın Bildirisi

(Lefkoşa, 13.01.2023) KKTC Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın 9 Ocak Pazartesi günü Mağusa’daki Polatpaşa Camii’nde düzenlenen “İslam’da Evliliğin Eşlere Tanıdığı Hak ve Yüklediği Sorumluluklar” başlıklı seminerinde  "eğitim" adı altında yaptığı konuşma hem onayladığımız uluslararası sözleşmelere hem de topumsal cinsiyet eşitliğine aykırıdır. 

Bugün Kıbrıs Gazetesi’nin 10 Ocak 2023 tarihinde gündeme getirdiği Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın konuşmaları hem kamuoyunda rahatsızlık yaratmış hem de insan haklarına ve toplumsal cinsiyet eşitliğine aykırı olduğu için çeşitli örgütler tarafından kınanmıştır. Laik ve demokratik bir ülkede kadınların ve çocukların insan haklarının korunması için en önemli olgulardan biri de eğitimdir. Eğitim sisteminde toplumsal cinsiyet eşitliğinin anlatılmadığı, kadına yönelik şiddetin etkin bir şekilde önüne geçilmediği ülkemizde bu tarz açıklamalar daha çok hak ihlallerine neden olmaktadır. Kadınların erkeklere itaat etmesi gerektiği, her kadının evlenmek zorunda olduğu veya kadınların sadece erkeklerle birlikte olabileceği gibi cinsiyetçi ve heteronormatif dayatmalar hem kadına yönelik şiddeti meşru kılmakta hem de bu şiddeti yeniden üretmektedir. Ayrıca bu açıklamalar meclisimizde onayladığımız Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW) ve Evrensel Çocuk Hakları Sözleşmesine aykırılık teşkil etmektedir. CEDAW’ın 5. Maddesi kadın veya erkeklerin ‘’aşağılığı veya üstünlüğü fikrine’’ veya ‘’kadın ile erkeğin kalıplaşmış rollerine dayalı önyargıların, geleneksel ve diğer bütün uygulamaların ortadan kaldırılmasını sağlamak amacıyla’’ devletlerin sorumlu olduğunu ve bu konuda toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı adım atması gerektiğini söylemektedir. Yani uluslararası insan hakları hukuku bağlamında devletin toplumdaki bu ve benzeri algıları önleme, toplumsal cinsiyet eşitliğinin tesisi adına  kadınları aşağı gören ve özgürlüklerini kısıtlamaya çalışan bu tarz söylem ve uygulamaların üzerine gitme yükümlülüğü vardır. Bu infial yaratan sözlerin bir devlet görevlisi tarafından yapılıyor olması da yetkililerin konu hakkında derhal soruşturma başlatması ve gerekli adımları atması konusunda önem arz etmektedir. Olayın ardından açıklama yapan Ahmet Ünsal, kendisinin değil islam hukukunun bu konuları bahsettiğini söyleyerek kendini savunmaya çalışması ise  kabul edilemezdir.

  Son olarak, düzenlenen etkinlikte çocukların da yer alması konuya hassas yaklaşılması gerektiğini ve çocukların üstün yararı dikkate alınarak bu gibi açıklamaların bir daha yaşanmaması adına yetkililerin acilen adım atması gerektiğini bizlere göstermektedir. Unutulmamalıdır ki 18 yaşın altındaki her kişi çocuktur ve evlendirilmeleri suçtur.   Kadınların ve çocukların insan haklarına karşı yapılan bu saldırıları kınıyoruz ve yetkilileri laikliğin, demokrasinin, hukuk devleti olmanın gerekliliği olarak infial yaratan bu olay karşısında sessiz kalmayıp adım atmaya davet ediyoruz.