15.12.22 - Transların Tecritte Maruz Bırakılması Hak İhlalidir ve Kabul Edilemez

15.12.22 - Transların Tecritte Maruz Bırakılması Hak İhlalidir ve Kabul Edilemez

15.12.22 - Transların Tecritte Maruz Bırakılması Hak İhlalidir ve Kabul Edilemez
15.12.22 - Transların Tecritte Maruz Bırakılması Hak İhlalidir ve Kabul Edilemez

İnsan Hakları Platformu’nun Kuir Kıbrıs Derneği ile yakından takip ettiği ve adli destek sağladığı trans birey davasında sona gelindi. Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine geçerken tasarrufundaki şahsi kullanımlık uyuşturucu madde ile tespit edilen ve yargı süreci başlatılan kişiye cinsiyet kimliği nedeniyle ayrımcılığa uğramaması ve insan haklarına eşit erişimi için Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve İnsan Hakları Platformu tarafından yürütülen proje kapsamında Ekim ayından beri adli destek sağlandı. 

Sanığın cezaevinde trans olmasından ötürü güvenliğinin sağlanamayacağı gerekçesiyle bekleme süresini tecrit koşullarında geçirdiğini, 13 Aralık 2022 tarihinde, mahkemede İnsan Hakları Platformu Avukatı Yağmur İzcan’ın dillendirmesiyle 'mahkeme' heyeti konunun araştırılması ve gereğinin yapılması hususunda emir verdi. Bu karar daha önce tecrit koşullarına maruz kalan translar için ve gelecekte de bu gibi durumların yaşanmaması adına oldukça önemli bir karardır. 

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oy birliği ile vermiş olduğu bu kararı Başkan Fadıl Aksun şu şekilde açıkladı: 

“Eğer sanık avukatının dile getirdiği şekilde sırf cinsel eğilimi veya trans birey oluşu dolayısı ile (kendi güvenliğinin sağlanabilmesi için) tecritte tutulduysa bu sanığın yok yere cezalandırılması anlamına gelir ki bu ağır bir hak ihlalidir. Bu durum (eğer var ise) gerek hukukumuzun parçası olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde belirlenmiş temel haklara gerekse Anayasamızda düzenlenen eşitlik ve kişisel hak ve özgürlüklerin korunması kurallarına aykırıdır. Bu durum bir hukuk devletinde kabul görmeyecek bir uygulamadır ve mutlaka düzeltilmelidir. Dolayısıyla Merkezi Cezaevinin bağlı bulunduğu İçişleri Bakanlığının konu hakkında bilgilendirilmesi ve eğer yukarıdaki iddiaların doğruluğunun tespit edilmesi halinde gereğini yapması gerekecektir” dedi.

İnsan Hakları Platformu ve Kuir Kıbrıs Derneği olarak verilen bu kararı olumlu karşıladığımızı ve yetkililerin bu konuda ivedilikle adım atması beklentisinde olduğumuzun altını çizeriz. Ayrımcı uygulamaların önüne geçilmesi için yapılacak her türlü çalışmaya katkı koymaya hazır olduğumuzu ve gerek soruşturmayı gerekse karardan sonra trans tutukluların koşullarını yakından takip edeceğimizi belirtmek isteriz.