19.12.2022 - Basın Bildirisi

19.12.2022 - Basın Bildirisi

19.12.2022 - Basın Bildirisi
19.12.2022 - Basın Bildirisi

2022 Yerel seçimler kapsamında Kormacit’te yapılacak muhtarlık seçimi için medyaya yansıyan Maria Skoullou'nun adaylığının Dışişleri bakanlığı tarafından yasal bir gerekçeye dayanmaksızın reddedilmesi ülkedeki demokratik ortamı bulandırmıştır. 

2005 yılında Maronitlerin yoğunlukta olduğu Kormacit köyü için Maronitlerin yerel yönetimlere katılıp kendi kendilerini ilgilendiren konularda daha aktif katılımı için bir açılım yapılmış ve seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Bu düzenlemeye Dışişleri Bakanlığı tarafından 2022 Yerel seçimleri sürecinde gölge düşürülmüş ve Maria Skoullou'nun muhtar adaylığı hiçbir gerekçe gösterilmeden, seçimlere çok az bir süre kala geri çevrilmiştir. 

İnsan Hakları Platformu olarak bu şaibeli kararı demokratik değerler ve azınlık hakları başta olmak üzere tüm seçim süreci ve sonrası için tehlikeli bulduğumuzu ve Dışişleri bakanlığının bu konudaki kararı ile ilgili gerekçesini ve dayandığı yasal mevzuat ve ilkeleri toplum ile açıkça paylaşmasını talep ederiz. Bugün bakanlık tarafından yapılan açıklama yetersiz ve yasal dayanaktan uzaktır. Bu gelişmelerin yerel seçimler öncesi tüm toplumda huzursuzluk ve şüphe yarattığının altını çizer, yetkilileri en erken zamanda bu antidemokratik karardan vazgeçmeye çağırırız.