20 - 21 - 22. 04. 2022 - Hotline Eğitimi

20 - 21 - 22. 04. 2022 - Hotline Eğitimi

20 - 21 - 22. 04. 2022 - Hotline Eğitimi
20 - 21 - 22. 04. 2022 - Hotline Eğitimi

Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte olan ve İnsan Hakları Platformu Derneği tarafından uygulanan İnsan Hakları Platformu Projesi’nin ikinci kapasite geliştirme eğitimi 20, 21 ve 22 Nisan tarihleri arasında platform örgütleri ve İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği, Herkes İçin Eşit Haklar Proje üyelerinin katılımı ile gerçekleşti. 

İlk gün çevrimiçi, ikinci ve üçüncü günleri yüz yüze gerçekleşen eğitim hotline geliştirme süreçleri, psikolojik ilk yardım ve deneyim paylaşımı alanlarında bilgi ve deneyim edindiler. 

Eğitim, ilk gününde insan ticareti ile mücadele alanında çalışmalarını yürüten uluslararası A21 Örgütü’nden Georgia Tavlaki’nin sunumu ile başladı. Eğitimin ilk yarısında insan ticareti ile mücadeleye yönelik bilgiler verilirken, ikinci yarıda hotline yürütmeyle ilgili kapsamlı bilgilere yer ayrıldı.  

Eğitiminin ikinci günü Doç. Dr. Aslı Bugay Sökmez’ in psikolojik ilk yardımı ele aldığı sunum ile devam etti. İkinci günde katılımcılar psikolojik ilk yardımla ilgili kapsamlı bilgiler edinirken, çalışma grupları ve soru cevap oturumları sayesinde öğrendiklerini deneyimleme ve pekiştirme fırsatı yakaladılar. 

Eğitimin son gününde katılımcılar sırası ile Barolar Birliği’ndeki çalışmalarını anlatmak üzere Sevilay Yıldırımer, Kuir Kıbrıs Derneği’nden dayanışma hattındaki deneyimlerini aktarmak için Ziba Sertbay ve Ömür Ray, ve Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği’nden Berivan Korkut deneyim paylaşımında bulundular.