Basın Bildirisi - Tüm LGBTİ+’lar ve Kuir Kıbrıs Derneği ile Dayanışıyoruz - 06.01.2023

Basın Bildirisi - Tüm LGBTİ+’lar ve Kuir Kıbrıs Derneği ile Dayanışıyoruz - 06.01.2023

Basın Bildirisi - Tüm LGBTİ+’lar ve Kuir Kıbrıs Derneği ile Dayanışıyoruz - 06.01.2023
Basın Bildirisi - Tüm LGBTİ+’lar ve Kuir Kıbrıs Derneği ile Dayanışıyoruz - 06.01.2023

(Lefkoşa, 06.01.2023) Özer Kanlı’nın Kıbrıs Gazetesi’ndeki ‘’Milli değerlerimize aile ve toplum yapımıza saldırılar…’’ adlı 29 Aralık 2022 tarihinde yayınlanan yazısı LGBTİ+’lara yönelik nefret söylemi içermektedir. Bu tarz yazılarla LGBTİ+’ların hedef gösterilmesi kabul edilebilir değildir.

Kıbrıs’ın kuzeyinde faaliyet gösteren ve insan haklarını savunan örgütler olarak Kıbrıs Gazetesi Genel Koordinatörü ve Yayın Yönetmeni Özer Kanlı’nın 29 Aralık tarihli yazısında lezbiyen, gay, biseksüel, trans, interseks ve artılara (LGBTİ+) yönelik nefret söyleminde bulunmasını kınıyoruz. Unutulmamalıdır ki Ceza Yasası’nda 2020 yılında yapılan değişiklikle birlikte LGBTİ+’lardan nefret edilmesine, tiksinilmesine ve onların aşağılanmasına, küçük düşürülmesine, toplum içerisindeki itibarının zedelenmesine ve hedef gösterilmesine neden olacak söylemlerde bulunmak suç olarak düzenlenmiştir. Özer Kanlı 29 Aralık 2022 tarihinde yayınlanan yazısında LGBTİ+’ların var oluşunu ‘katillik’, ‘ahlaksızlık’ ve ‘hırsızlık’ ile eş değer tutup norm dışı olarak adlandırmış ve Kuir Kıbrıs Derneği’nin farkındalık amacıyla yürüttüğü anketi hedef gösterip saldırmıştır. 

Nefret söyleminin suç sayılmasının ötesinde LGBTİ+’ların küçük yaşlardan başlayarak hayat boyu çeşitli ayrımcılık ve ötekileştirmeye maruz kaldığı; eğitim, sağlık, istihdam, barınma ve daha birçok alanda hak ihlalleri yaşadığı göz önünde bulundurulduğunda bu ayrımcılığa son vermek ve insan haklarına herkesin eşit erişimini sağlamak hepimizin toplumsal ödevidir. Tüm bu ayrımcılıkları azaltmak ve eşitlik için mücadele eden Kuir Kıbrıs Derneği’nin uzun yıllardır yaptığı farkındalık ve bilgilendirme çalışmaları insan hakları anlamında çok önemlidir. LGBTİ+’lar ile dayanışan, çeşitliliğin önemini anlatan ve hak temelli mücadele veren bu örgütün hedef gösterilmesi kabul edilemezdir. Kuir Kıbrıs Derneği, sivil toplumun en önemli aktörlerindendir ve toplumumuzdaki çeşitliliğin, saygının, insan haklarına verilmesi gereken değerin en önemli unsurlarındandır. 

Demokrasiden ve insan haklarından yana olan herkesi LGBTİ+’lara yönelik yapılan saldırılara ve ayrımcılığa karşı ses çıkarmaya ve tüm ezilen gruplarla dayanışmaya çağırıyoruz. Hukuk devletinde olduğumuzu bir kez daha hatırlatır polisi bahse konu olan yazı hakkında soruşturma başlatıp gereken işlemleri yapmaya davet ederiz.

İmzacı örgütler:  

İnsan Hakları Platformu (Bileşenler: Mülteci Hakları Derneği, Kuir Kıbrıs Derneği, Sivil Toplum İnisiyatifi, Evrensel Hasta Hakları Derneği, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği (KSYB), Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB), İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği (İKYD), Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Lefkoşa Gençlik Derneği, SOS Çocukköyü Derneği ve Mağusa Gençlik Birliği.