Gözaltı ve İşkenceye Karşı Özgürlük Çalışma Grubu

Gözaltı ve İşkenceye Karşı Özgürlük Çalışma Grubu

Gözaltı ve İşkenceye Karşı Özgürlük Çalışma Grubu
Gözaltı ve İşkenceye Karşı Özgürlük Çalışma Grubu

İşkenceye karşı güç ve çabaları birleştirmek ve polis hücreleri, merkezi cezaevi, 'limanlardaki' gözaltı odaları, karantina merkezleri ve ruh sağlığı merkezlerindeki mevcut gözaltı koşullarını iyileştirmek amacıyla ortak bir çalışma grubu kurulacaktır. Çalışma grubunda Evrensel Hasta Hakları Derneği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği, içişleri ve sağlıktan sorumlu yerel organlar yer alacaktır. Ortak çalışma grubu, mevcut yerel yasal metinleri iyileştirmek için taslak politika önerileri ve yasal tavsiyeler üzerinde çalışacak ve farkındalığı artırmak ve lobi faaliyetleri yürütmek için bir savunuculuk gücü olarak çalışacaktır.