İnsan Hakları Platformu – Ayrımcılık Karşıtı Çalışma Grubu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

İnsan Hakları Platformu – Ayrımcılık Karşıtı Çalışma Grubu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

İnsan Hakları Platformu – Ayrımcılık Karşıtı Çalışma Grubu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi
İnsan Hakları Platformu – Ayrımcılık Karşıtı Çalışma Grubu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte olan ve İnsan Hakları Platformu Derneği tarafından uygulanan İnsan Hakları Platformu Projesi kapsamında oluşturulan çalışma grupları içerisinde ‘Ayrımcılık Karşıtı Çalışma Grubu’, İnsan Hakları Platformu dernek binasında ilk toplantısını 23 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirdi. Toplantı, proje takımı çalışanları, sivil toplum örgütü temsilcileri, yerel otoritelerden temsilcilerle beraber akademisyen ve hukukçuların da katılımı ile tamamlandı. 
 

Ayrımcılıkla mücadeleye odaklanılan ilk grup toplantısında ayrımcılığın tanımı, hukuki boyuttaki yeri ve ayrımcı pratiklerin yerel ve uluslararası bağlamda örnekleri konuşuldu. Grup toplantısı katılımcılar arasında görev dağılımı ve yeni toplantı tarihinin belirlenmesinin ardından sona erdi.