İnsan Hakları Platformu Basın Açıklaması

İnsan Hakları Platformu Basın Açıklaması

İnsan Hakları Platformu Basın Açıklaması
İnsan Hakları Platformu Basın Açıklaması

Basın Açıklaması

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 73 yıl önce bugün;

İnsanlık ailesinin bütün üyelerinin doğal yapısındaki onuru ile eşit ve devredilemez haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu,

İnsan haklarını göz ardı etmenin ve hor görmenin, insanlığın vicdanında infial uyandıran barbarca eylemlere yol açtığını ve insanların korku ve yoksunluktan kurtulması, konuşma ve inanma özgürlüğüne sahip olacağı bir dünyanın ortaya çıkmasının sıradan insanların en yüksek özlemi olarak ilan edilmiş bulunduğunu, insanın zorbalık ve baskıya karşı son çare olarak baş kaldırmak zorunda kalmaması için, insan haklarının hukukun egemenliği ile korunmasının önemli olduğunu,

Uluslar arasında dostça ilişkiler geliştirmenin önemli olduğunu,

Birleşmiş Milletler halklarının, Birleşmiş Milletler Kuruluş Belgesinde, temel insan haklarına, kişinin onuruna ve değerine, erkekler ile kadınların hak eşitliğine olan inançlarını teyit ettiklerini ve daha geniş özgürlük içinde toplumsal gelişme ve daha iyi bir yaşam düzeyi sağlamaya kararlı olduklarını,

Üye Devletlerin, Birleşmiş Milletlerle işbirliği içinde, insan haklarının ve temel özgürlüklerin evrensel olarak saygı görmesi ve gözetilmesini sağlamayı taahhüt ettiklerini,

Bu hak ve özgürlüklerde ortak bir anlayışa sahip olmanın, bu taahhüdün tam olarak gerçekleşmesi için büyük önem taşıdığını göz önüne alarak,

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini ilan etti. Bu beyannamenin kabul edildiği tarih olan 10 Aralık’ı İnsan Hakları Günü olarak anıyoruz. Kutluyoruz diyemiyoruz çünkü ne yazık ki İnsan Hakları ne dünyada ne ülkemizde henüz kutlanacak noktaya gelemedi.

İnsan Hakları Platformu Projesini size tanıtmak için İnsan Hakları Gününü seçmemizin nedeni bu önemli günü hatırlatırken bir sinerji müjdesi de vermek. Ülkemizde İnsan Hakları çalışmalarını merkezine oturtan çeşitli sivil toplum örgütleri vardır ve İnsan Haklarını ileri götürmek konusunda çok değerli katkılarda bulunuyorlar. Bu örgütlerin kendi çalışmalarına devam ederken, işbirliği içerisinde çalıştığı bir platform yaratmanın ilk adımlarını bugün sizlerle paylaşıyoruz; İnsan Hakları Platformu

İnsan Hakları Platformu Projesi
İnsan Hakları Platformu Projesi Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve Kuir Kıbrıs, Mülteci Hakları Derneği, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı ve Sivil Toplum İnisiyatifi tarafından yürütülmektedir. 700,000 Euroluk bir bütçeye sahip proje iki yıl sürecektir. Projemizin amacı Kıbrıs’ın kuzey kesiminde, İnsan Haklarının sadece saygı duyulmakla kalmayıp yüceltildiği adil, demokratik, eşitlikçi ve kapsayıcı bir topluma ulaşılmasına katkı koymaktır. Bu elbette uzun bir yoldur ve biz bu yolun ilk adımını bugün burada olan 7 tane örgüt ile birlikte atıyoruz.

Söylemekten gurur duyuyorum, kısa bir süre içerisinde örgüt sayısını 4’ten 7’e çıkarttık, daha da genişleyerek İnsan Hakları Platformu'na insan haklarına gönül veren diğer örgütleri de dahil edeceğiz. Birlikte daha güçlüyüz, biz buna heyecanla inanıyoruz.

Kıbrıs’ın kuzey kesiminde çok fazla sayıda İnsan Hakları ihlalleri vardır. Bu ihlalleri çözümlemek için canla başla çalışan sivil toplum örgütlerimiz de vardır ancak;
1. Sivil Toplum karar alma mekanizmalarına dahil değildir.
2. Sistematik ve şeffaf karar alma süreçleri kurulmamıştır.
3. Yasalarımız uluslararası yasalar ile uyumlulaştırılmamıştır
4. Yasama-Yürütme ve Yargı da insan hakları bakış açısı mevcut değildir.
5. Kıbrıs’ın kuzey kesimi uluslararası izleme mekanizmalarının bir parçası değildir.
6. Sivil Toplum Örgütleri kaynak sıkıntısı yaşamakta ve uluslararası örgütler ile irtibat kurmada sorunlar yaşamaktadır. 7. Toplumda ekonomik ve siyasi sıkıntılar ciddi bir bıkkınlık yaratmıştır.
Şeffaf, adil, demokratik ve hesap verebilir toplumların olmazsa olmazı Sivil Toplum Örgütlerinin güçlendirilmesi ve insan hakları ihlallerini etkin bir şekilde önleyebilecek noktaya gelmesidir. İki yıl sonra size çok daha güçlü ve etkin bir platformun temsilcileri olarak seslenmek niyetindeyiz.
İnsan Haklarını hayatımızın ve sistemimizin her noktasına yaymalı her konuya bu pencereden bakmayı, Yasama, Yürütme ve Yargıda her konuya her zaman insan hakları açısından yaklaşabilmeyi öğrenmeliyiz. Biz bunun için çalışacağız.
Adada yaşayan tüm hak sahiplerine hakları konusunda bilgi verecek, hak ihlallerini takip edecek ve bu hakları savunmada destek olacağız.

Evrensel İnsan Hakları Beyannamesinde 30 madde vardır. Uzun vadeli hedefimiz bu yukarıdaki bahsettiğim aktiviteleri her konudaki hak ihlallerinde uygulayacak kapasiteye ulaşmak. Bugün beş tematik konu ile yola çıkıyoruz, zaman içerisinde platformumuz güçlenecek, bu konular çoğalacak, çalışmalarımız genişleyecektir. Önümüzdeki iki yıl içerisinde aşağıdaki konularda çalışacağız:
1. İnsan Ticaretiyle Mücadele
2. LGBTİ+ Hakları
3. Demokratik Haklar
4. Mülteci Hakları
5. İşkence Yasağı ve Alıkonma Koşulları


1. İnsan Ticaretiyle Mücadele
Platform’un kurucu üyelerinden olan Mülteci Hakları Derneği insan ticaretiyle mücadele alanında faaliyet gösteren öncü sivil toplum kuruluşlarından biridir. İnsan ticareti günümüzde artarak devam etmekte ve içerisinde birçok ağır insan hakları ihlallerini barındırmaktadır. Platformumuz insan ticaretiyle mücadeleye izleme faaliyetleri, yerel otoritelerle sivil toplumun ortak çalışma grubu, mağdurlara ücretsiz hukuki destek ve kapasite güçlendirici eğitimler gibi aktivitelerle katkı koyacaktır.

2. LGBTİ+ Hakları
Uzun yıllardır LGBTİ+’ların insan haklarına eşit erişimi ve farkındalık artırmaya yönelik çalışmalar yapan platform kurucu üyesi Kuir Kıbrıs Derneği’nin yaptığı çalışmalar LGBTİ+’ların her gün ayrımcılığa ve ötekileştirmeye maruz kaldığını göstermektedir. LGBTİ+ hakları insan haklarıdır ve platform olarak bizler de bu alanda yaşanan hak ihlallerini izleme ve raporlama konusunda çalışmalar yürüteceğiz.

3. Demokratik Haklar
Platform üyelerimizden Sivil Toplum İnisiyatifi, sivil toplumu güçlendirme ve kapasitesini arttırma, aynı zamanda da sivil toplum için elverişli ortam yaratma temel hedefleri ile yeni kurulan bir Sivil Toplum Örgütüdür. Önümüzdeki iki yıl boyunca Platform olarak demokratik hakların temeli olan Dernekleşme ve barışçıl eylem özgürlüğü ile İfade özgürlüğü alanlarında izleme ve raporlama yaparken bir yandan da sivil topluma yönelik hak odaklı eğitimler düzenleyerek bu alanda kapasite geliştireceğiz.

4. Mülteci Hakları
Mültecilere yıllardır hukuki ve sosyal destek sağlayan Mülteci Hakları Derneği mülteci hakları alanında ciddi bir deneyim ve bilgi birikimine sahiptir. Derneğin deneyimleri bizlere sığınmacı ve mültecilerin bireysel başvuru haklarının sistematik şekilde ihlal edildiğini, haklarının korunmadığını ve zulme geri gönderilme riskiyle karşı karşıya kaldıklarını göstermektedir. Bu bağlamda Platform mülteci hakları alanında izleme faaliyeti yürütecek, yasal çalışmalar yapacak ve bu alanda kapasite geliştirilmesi için çalışmalar yürütecektir.

5. İşkence Yasağı ve Alıkonma Koşulları
Gözaltı yerlerinin (cezaevi, polis hücreleri, psikiyatri hastaneleri, karantina merkezleri) fiziksel yapısı uluslararası insan hakları standartlarında değildir. Bu koşullar izlenecek ve raporlanacaktır. Platform ayrıca işkence ve insanlık dışı veya aşağılayıcı muamelenin önlenmesi için çalışacak ve ihtiyaç sahiplerine adli yardım sağlayacaktır.


Detay