“Mantıklı Olan Eşitlik” panel tartışması Lefkoşa ara bölgede düzenlendi: Toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi için gereken adımlar tartışıldı

“Mantıklı Olan Eşitlik” panel tartışması Lefkoşa ara bölgede düzenlendi: Toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi için gereken adımlar tartışıldı

“Mantıklı Olan Eşitlik” panel tartışması Lefkoşa ara bölgede düzenlendi:  Toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi için gereken adımlar tartışıldı
“Mantıklı Olan Eşitlik” panel tartışması Lefkoşa ara bölgede düzenlendi: Toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi için gereken adımlar tartışıldı

İsveç’in Kıbrıs Büyükelçiliği, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Kıbrıs Ofisi ve Sürdürülebilir Barış ve Demokratik Kalkınma Merkezi (SeeD) tarafından düzenlenen panel tartışması çerçevesinde, “Mantıklı Olan Eşitlik” Öneri Çağrısının sonuçları toplumsal cinsiyet uzmanları, siyasi karar vericiler, sivil toplum kuruluşları ve basın mensupları ile paylaşıldı. 

Dijital Pusula Platformu üzerinden yürütülen “Mantıklı Olan Eşitlik” Öneri çağrısı, Kıbrıs’ta toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik bir sivil katılım projesidir. 31 Mart – 29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen öneri çağrısı, Kıbrıs'ta yaşayan herkesi kişisel yaşam, iş yaşamı ve siyasi yaşam olmak üzere hayatın her alanında cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik öneriler paylaşmaya davet etti. Öneri Çağrısı, Kıbrıs'ta toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığı artırarak, bireyleri eşitlik için harekete geçirmeyi ve bu sayede toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Öneri Çağrısı kapsamında paylaşılan fikirlerin çoğu, ebeveyn eğitimi ve cinsiyete duyarlı okul müfredatı yoluyla cinsiyetçi normların ve kalıplaşmış davranış biçimlerinin değiştirilmesi gerektiğini vurguladı. 13-15 yaş grubu kız çocuklarına yönelik eğitici aktiviteler düzenleyerek topluluk önünde konuşma ve liderlik kapasitelerinin geliştirilmesi, babalık izninin artırılması, kadınların barış çalışmlarına ve sosyo-kültürel etkinliklere katılımını artırmak için ücretsiz çocuk bakımı sağlanması paylaşılan öneriler arasında yer aldı.

İsveç'in Kıbrıs Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Bengt Baedecke yaptığı konuşmasında “cinsiyet eşitliğinin mantıklı olduğu konusunda kişilerin büyük çoğunluğu hemfikir olsa da, eşitsizlikleri gerçek anlamda ortadan kaldırmak için somut adımlar atılmalı” dedi. Friedrich-Ebert-Stiftung Kıbrıs Ofisinden Hubert Faustmann ise “Mantıklı Olan Eşitlik” öneri çağrısının önemine değinerek, “Adanın her iki tarafında yaşayan herkes için toplumsal cinsiyet eşitliğinin acilen iyileştirilmesi” gerektiğini vurguladı.

Panelde konuşma yapan LGBTI+ aktivisti Erman Dolmacı “toplumsal cinsiyet kavramının heteronormatif anlayışın ötesinde, karmaşık bir yapıya sahip olduğunu kabul etmeliyiz” dedi. İnsan hakları avukatı Fezile Osum ise LGBT+ bireylerin ve kadınların, özellikle yabancı iş gücünün, çalışma ortamında emek sömürüsüne ve cinsel sömürüye maruz kaldığını ve bu konuda derhal harekete geçilmesi gerektiğini belirtti. Kadın hakları uzmanı Josie Christodoulou konuşmasında “kadınların siyasete etkin katılımının sağlanması için yapısal engellerin kaldırılması gerekiyor. Bunun için de öncelikle güçlü bir siyasi irade ortaya konulmalı” dedi. Sivil toplum temsilcisi Andri Christofides ise toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda daha anlamlı tartışmaların yapılabilmesi için toplumsal cinsiyete duyarlı iletişim kurmanın ve güvenli alanlar yaratmanın önemini vurguladı. Etkinlik, Kıbrıs'ta cinsiyet eşitliğini geliştirmek için ilgili tüm paydaşlar tarafından atılması gereken adımların değerlendirmesi ile sona erdi. 

 

Öneri Çağrısı ve paylaşılan fikirlerle ilgili daha detaylı bilgi için buraya tıklayın.