Zor Zamanlarda İnsan Hakları Konferansı

Zor Zamanlarda İnsan Hakları Konferansı

Zor Zamanlarda İnsan Hakları Konferansı
Zor Zamanlarda İnsan Hakları Konferansı

Zor Zamanlarda İnsan Hakları Konferansı, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte olan ve İnsan Hakları Platformu Derneği tarafından uygulanan İnsan Hakları Platformu Projesi kapsamında gerçekleştirilecektir. 
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde, dört ana oturumdan oluşan konferans, alanda çalışan uzmanlar için bir tartışma ve öğrenme formu sağlayacaktır. Konferans, ‘Süregelen Çatışmalarda İnsan Hakları İhlallerinin İzlenmesi’, ‘Barış İnşası ve İnsan Hakları Aktivizmi’, ‘Irkçılık, Mülteciler ve Ayrımcılık’ ve ‘İfade Özgürlüğüne Karşı Nefret Söylemi’ başlıklı dört ana oturumdan oluşacaktır.

Tarih: 10 Aralık 2022 (Cumartesi) Saat: 09.15 – 16.30 
Mekan: Merit Lefkoşa - Reha Arar Toplantı Salonu - Kat 9

Kayıt Ücretsizdir 

Konferans boyunca Türkçe ve İngilizce simültane çeviri sağlanacaktır.
 
Program:

09:00 - 09:15: Kayıt 
09:15 - 10:15: Açılış Konuşmaları

Açılış Konuşmacıları


Emine Çolak
Emine Çolak, Londra'da eğitim görmüş bir avukattır ve 1982'den beri Kıbrıs Türk Barosu'nda çalışmaktadır. 1982'den günümüze kadar zamanda arabuluculuk, müzakere, kolaylaştırma ve çatışma çözümü alanlarında da eğitimler almış ve çalışmıştır. Sivil özgürlükler, siyasi haklar ve insan haklarına ilişkin davaları savunma konusunda geniş deneyime sahiptir. Çolak, bir sivil toplum aktivistidir ve toplumsal cinsiyet eşitliği, mülteci hakları, hasta hakları ve LGBTQ+ hakları alanlarında çalışmarda bulunmuş belirli STK'ların oluşumunda etkili olmuştur. Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı'nın kurucusu ve 10 yıl başkanlığını yapmıştır. Emine, 2004'teki referandumdan önce doğrudan Annan Planı'nın hazırlık aşamasında çalışmış, kapsamlı çözüme eklenecek anlaşmaları ve yasaları müzakere eden ekipleri koordine etmiştir.  Emine Çolak, Akdeniz Kadın Arabulucular Ağı'nın bir üyesi ve Cyprus Antenna'nın kurucu ortağı olmanın yanı sıra, Commonwealth Ağı'ndaki Kadın Arabulucuların bir üyesi ve Yönlendirme Komitesinin bir üyesidir.
 

Achilleas Demetriades
Achilleas hem ulusal hem de uluslararası müvekkilleri temsil ederek fikri mülkiyet, rekabet hukuku ve insan haklarını içeren geniş bir uygulama geliştirdi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) nezdinde müvekkillerini temsil etme konusunda 30 yılı aşkın deneyime sahiptir. İnsan hakları davalarını hem Kıbrıs Mahkemeleri hem de AİHM ve BM İnsan Hakları Konseyi nezdinde yürütmektedir. Ayrıca, insan haklarıyla ilgili değişiklikleri uygulamak için yasa teklifinde bulunma ve lobi faaliyetlerinde aktif olarak yer almış ve dersler vermiş ve İnsan Hakları üzerine bir dizi makaleye katkıda bulunmuştur. 2015 – 2021 yılları arasında Kıbrıs Barosu İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı yapmıştır. Ayrıca, Kıbrıs'ta faaliyetlerini sürdüren NGO TRUTH NOW'un kurucu üyesidir. Ayrıca farmasötik düzenleme konularında danışmanlık yapmakta ve yeni girişimlere yardımcı olmaktadır, 1998 yılında Patent Kanununun hazırlanması ve yasalaşmasında yoğun bir şekilde yer almıştır ve Kıbrıs'ta Telif Hakkı Derneği'nin kurucu üyesidir. Achilleas'tan sık sık, özellikle Kıbrıs Sorunu'ndan kaynaklanan mülkiyet ve kayıp şahıslar meseleleri ile ilgili olarak, insan hakları meselelerinin yanı sıra telif hakkı meseleleri hakkında konuşması istenmektedir. Yvonne Asprides ile evli ve Alexandros ve Paris adında iki oğlu vardır.

 

10:15 - 11:15: 1. Oturum


1. Oturum: Süregelen Çatışmalarda İnsan Hakları İhlallerinin İzlenmesi 

Moderatör: Fezile Osum
Fezile Osum University of Kent Hukuk Fakültesi’nden lisans ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden İnsan Hakları Hukuku (LLM) yüksek lisans derecelerine sahiptir. Halen Central Lancashire Üniversitesi'nde doktora adayıdır ve araştırması, çatışma temelli cinsel şiddet ve geçiş dönemi adaleti mekanizmalarını içermektedir. Daha önce insan ticaretiyle mücadele, mülteci hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili sivil toplum projelerinde yer aldı. İnsan Hakları Platformu'ndaki mevcut görevi, AB tarafından finanse edilen proje kapsamında İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mülteci Hakları Program Koordinatörüdür.

Panelistler:

Dilan Elveren
Dilan Elveren, Ankara merkezli Demokrasi, Barış ve Alternatif Politikalar Derneği'nde (DEMOS) Genel Koordinatör olarak çalışmaktadır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyoloji Bölümü'nden mezun olup aynı bölümde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Araştırmaları, kapsayıcı bir toplumsal cinsiyet bakış açısıyla kutsal mekanlar, Alevilik, toplumsal barış ve toplumsal hafıza üzerine odaklanmaktadır. Ağustos 2022 itibariyle, DEMOS'ta gerçekleştirdiği çeşitli faaliyetler aracılığı ile kadın, LGBTİ+ ve gençlerin olası barış ve geçiş süreçlerinde etkin aktörler olmalarını sağlayacak ve bu süreçlere katılımlarını destekleyecek çalışmaları sürdürmektedir.


Samir Kazimli
Samir Kazimli 1982 yılında Azerbaycan'ın Karabağ kentinin Fuzuli ilçesinde doğdu. Kazımlı, 2000-2004 yılları arasında Bakü'de gazetecilik alanında lisans eğitimi aldı. 2000-2011 yılları arasında çeşitli gazetelerde gazeteci olarak çalıştı. Kazimli, 2011 yılından itibaren Sivil Toplum Kuruluşları alanında insan hakları savunucusu olarak çalışmaya başladı. Kazimli ağırlıklı olarak temel özgürlüklerin -toplanma, örgütlenme ve ifade özgürlüğü- ihlallerinin savunulmasında yer aldı. Ayrıca seçim gözlemciliği konusunda da çalışmıştır. Aynı zamanda, Azerbaycan'daki siyasi mahkumların korunmasında ve siyasi mahkum listelerinin derlenmesinde yer almıştır. Siyasi Özgürlüklerin Korunması İttifakı, Seçim İzleme ve Demokrasi Merkezi Kamu Sendikalarında çalışmıştır. Kazimli, 2017 yılından bu yana Vatandaş Hakları Enstitüsü'nün başkan yardımcısı olarak çalışmaktadır. Vatandaş Hakları Enstitüsü, yönetimde şeffaflık ve hesap verebilirliği, hukukun üstünlüğünü ve sorumlu toplumu teşvik eden ve vatandaşların katılımını artırarak demokrasiyi, iyi yönetişimi ve adil seçimleri destekleyen, kâr amacı gütmeyen, tarafsız bir sivil toplum kuruluşudur.

Prof. Dr. Ali Dayıoğlu
Prof. Dr. Ali Dayıoğlu, Lefke Avrupa Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesidir. Bulgaristan ve Yunanistan’daki Müslüman-Türk azınlık, Türkiye’deki Gayrimüslimler ile Kıbrıs’ta milliyetçilik, azınlıklar ve İslam üzerine araştırmalar yapmakta ve yazmaktadır.

Zaid Shuabi
Zaid Shuaibi Filistinli bir aktivisttir. Şu anda, 1979'dan beri Orta Doğu'daki ilk İnsan Hakları örgütü olan ALHAQ'da Saha Araştırma Birimi Koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Çalışmaları, İsrail sömürge rejimi altında yaşayan Filistin halkına yönelik insan hakları ihlallerinin izlenmesi ve belgelenmesi üzerine yoğunlaşmaktadır. İngiltere'deki Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu'ndan (SOAS) Uluslararası Politika alanında yüksek lisans derecesine sahip olan Zaid, araştırmasında Çin ve Doğu Asya'nın İsrail ile ilişkilerine ve bunun bölge üzerindeki etkisine odaklanmış, ayrıca Filistin'deki Birzeit Üniversitesi'nden Kamu Yönetimi alanında lisans derecesi almıştır. Zaid daha önce Filistin ve Arap Dünyasında BDS Ulusal Komitesi Sosyal Yardım Sorumlusu olarak görev yapmıştır. Failleri sorumlu tutmak ve ihlallere karşı Filistinlilere adalet sağlamak için birçok taban kampanyasına öncülük etti.

11:15 - 11:45: Kahve Arası
11:45 - 12:45: 2. Oturum


2. Oturum: Barış İnşası ve İnsan Hakları Aktivizmi 

Moderatör: Doç. Dr. Dilek Latif
Dilek Latif, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Doçenttir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden 'Etnik Olarak Bölünmüş Toplumlarda Barışın İnşası – Bosna Hersek Örneği' konulu doktora derecesini aldı. California Eyalet Üniversitesi'nde Müzakere, Çatışma Çözümü ve Barış İnşası Programlarında Fulbright Misafir Öğretim Üyesi ve Kıbrıs-Amerika Burs Programı kapsamında Boston Üniversitesi ve ABD Barış Enstitüsü'nde (USIP) araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Araştırma ilgi alanları, bölünmüş toplumlarda insani eylem, barış inşası ve uzlaşma stratejilerine odaklanan çatışma çözümü ve barış çalışmaları alanıdır. Bu konulardaki araştırmaları çeşitli uluslararası editörlü ciltlerde ve hakemli dergilerde yayınlandı.

Panelistler:

Prof. Dr. Hubert Fausmann
Profesör Hubert Faustmann, tarih alanında doktora derecesini Mannheim Üniversitesi'nden aldı (1999). Fausmann 1999 yılından bu yana University of Nicosia'da Tarih ve Siyaset Bilimi Profesörü olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, 2011'den beri Friedrich-Ebert-Stiftung Kıbrıs ofisi direktörüdür. 

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Erçakıca 
03.06.1990 tarihinde Mağusa’da doğan Mustafa Erçakıca, lisans ve yüksek lisans eğitimini hukuk alanında Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleştirmiştir. Doktora eğitimini Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Doktora Programı’nda tamamlamıştır. Altı ay Floransa Üniversitesi’nde ve iki ay Sorbonne Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulunmştur. Şu anda Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde çalışmakta ve uluslararası hukukla bağlantılı dersler vermektedir. Çeşitli hakemli dergilerde yayınlanmış makaleleri ve üç adet kitabı bulunmaktadır.
Kitaplar:

Andromachi Sophocleous
Andromachi Sophocleous, siyaset teorisi mezunu ve siyaset analistidir. UniteCyprusNow hareketinin kurucularından biri olarak adanın uzlaşı ve yeniden birleşmesi için çalışmanın yanı sıra, Kıbrıs sivil toplumunda da yıllardır aktiftir. Ülkenin karmaşık siyasi sorunu hakkında yerel halk arasında tartışma ve eleştirel düşünce yaratmayı amaçlayan projeler üzerinde çalışmaktadır. Bir siyasi analist olarak, uluslararası ve yerel müşteriler için siyasi içgörüler ve araştırmalar sağlamaktadır. Güncel uzmanlık alanları, Kıbrıs siyasi alanı ve aşırı sağın yükselişi, yerel medya ortamı, Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz'deki doğal gaz gelişmeleridir. Araştırmalarında Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak Kıbrıs siyasi sistemindeki ve yerel medya ortamındaki nefret söylemini incelemektedir. Ayrıca, Kıbrıs'ın üç dilli bir podcast istasyonu olan Island Talks'ta Lefkoşa Uncut siyasi podcast'inin ortak yapımcılığını yapmaktadır.

12:45 - 13:45: Öğlen Yemeği
13:45 - 14:45: 3. Oturum
 

3. Oturum: Irkçılık, Mülteciler ve Ayrımcılık
 

Moderatör: Deniz Altıok
Deniz, University of Kent'ten lisans derecesine ve University of West of Scotland'dan Global Yönetişim ve Politika Analizi alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. 2018'den 2022'ye kadar Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ortaklığıyla yürütülen “Kıbrıs'ta Sığınmayı Güçlendirmek” projesi kapsamında mülteci ve sığınmacılarla hukuk danışmanı olarak çalışmıştır. Günümüzde Mülteci Hakları Derneği'nde mülteciler hakkında bilinçlendirme, savunuculuk ve bağış toplama, insan kaçakçılığı ve ırkçılıkla mücadeleye odaklanan AB tarafından finanse edilen “Birlikte Daha İyi” projesinin Proje Koordinatörüdür. Deniz, kuzeydeki mülteciler ve sığınmacılar için yasal çerçeve, idari mekanizmalar ve mevcut hizmetler hakkında uzman bilgisine ve mülteci hakları ve LGBTİ+ haklarının teşviki için savunuculuk alanında 4 yılı aşkın deneyime sahiptir. 

Panelistler:

Ashraf Saleem
Ashraf Saleem, VOIS Kıbrıs'ın şu anki başkanı ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi alanında yüksek lisans öğrencisidir. Lisansını Psikoloji alanında yaptı ve örgütsel psikoloji, sosyal psikoloji ve güncel ruh sağlığı uygulamalarıyla ilgileniyor. 2015'ten beri sivil toplum çalışmalarında yer alıyor ve adaletsizliğe karşı konuşmanın temel bir insan hakkı olduğuna inanıyor.

Aimen Nabhani
Yemen'den insan hakları ve çevre aktivistidir. UNHCR tarafından finanse edilen "Kıbrıs'ta Sığınmayı Güçlendirme" projesi kapsamında Mülteci Hakları Derneği için kültürel arabuluculuk ve tercüme alanında çalışıyor. Leiden Üniversitesi'nde Uluslararası İnsani Hukuk ve İnsan Hakları Kanununu üzerine eğitimini almıştır.  Son 8 yılda, yerel ve uluslararası düzeylerde insan hakları, barış inşası ve çevre koruma konularında çalışan gençlerin önderliğindeki çeşitli girişimlerde ve sivil toplum kuruluşlarında görev almıştır. Evrensel sığınma hakkının eksikliklerine ve ihlallerine karşı çalışmalarını sürdürmektedir. 

Prof. Dr. Şenel Hüsnü
Dr. Şenel Hüsnü, Doğu Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde Sosyal Psikoloji profesörüdür. Lisans ve yüksek lisansını Psikoloji ve Sosyal Psikoloji alanlarında Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Ardından İngiltere, University of Kent’te Grup Süreçleri ve Gruplararası İlişkiler alanında doktora derecesini aldı. Kent Üniversitesi’nde önce araştırma görevliliği ardından ise öğretim elemanı olarak çalıştı. Daha sonra ise yine İngiltere'de, Derby Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Daha sonra Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne katıldı. Burada önyargının psikolojisi, toplumsal cinsiyet ve psikoloji gibi dersler vermektedir. Araştırma alanları, grup süreçleri ve gruplararası ilişkilere dahil olan fakat esas olarak önyargı ve önyargı azaltma tekniklerine odaklanmaktadır. Kıbrıs sorunu bağlamında tutumları iyileştirmek ve önyargıları kırmak için çalışmalarında sosyal psikolojik araçları kullanmayı hedeflemektedir. Aynı zamanda cinsiyet eşitliği ve kapsayıcılığının destekçisi olarak toplumsal cinsiyet ve LGBTI + konuları üzerinde çalışıyor. Bu çalışmalar Journal of Experimental Social Psychology, European Journal of Social Psychology and Sex Roles gibi uluslararası akademik dergilerde yayınlanmıştır. Şenel, British Psychological Society'nin yeminli üyesi, Türk Psikoloji Derneği, European Association of Social Psychology ve Society for the Psychological Study of Social Issues derneklerinin üyesidir.

14:45 - 15:15: Kahve Arası
15:15 - 16:15: 4. Oturum


4. Oturum: İfade Özgürlüğüne Karşı Nefret Söylemi

Moderatörler

Erman Dolmacı
Erman, Kıbrıs Üniversitesi'nde Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları üzerine doktora yapmaktadır ve Kuir Kıbrıs Derneği'nin çeşitli projelerinde çalışmıştır. Şu anda İnsan Hakları Platformu'nda LGBTİ+ Hakları Program Koordinatörü olarak çalışmaktadır. Profesyonel kariyerinin yanı sıra Erman'ın Türkiye'deki lisans yıllarından başlayarak yaklaşık 10 yıllık LGBTİ+ aktivizm deneyimi bulunmaktadır. Morel LGBTİ, Toplum Gönüllüleri Vakfı, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı ve Pozitif Düşün İnisiyatifi gibi sivil toplum kuruluşlarında da gönüllü olarak çalışmıştır. Erman, veganizm, anti-militarizm, feminizm, ekoloji ve LGBTİ+ aktivizmi gibi alanlarda mücadelenin kesişimselliğini savunuyor.

Didem Eroğlu
Didem Eroğlu lisansını Doğu Akdeniz Üniversitesinde iletişim üzerine tamamladıktan sonra, bir süre halkla ilişkiler ve medya alanında Kıbrıs’ta ve Türkiye’de farklı kurumlarda çalıştı. Ardından 2006 yılında Avrupa Birliği Program Destek Ofisinin kuzey Kıbrıs’ta açılması ile birlikte burada çevre, tarım, istatistik, yeşil hat ticareti gibi farklı alanlarda TAIEX teknik yardım bölümünde yerel koordinatör olarak çalıştı. 2011 yılında Reading Üniversitesinde Çevre ve Kalkınma alanında lisans üstü programını tamamlayıp yeniden adaya döndü. Sivil toplumda gençlik, spor, sanat, medya çalışmaları gibi farklı alanlarda 10 yılı geçkin bir süredir gerek gönüllü gerekse profesyonel olarak çalıştı.  Bugün Didem Eroğlu, demokrasinin vazgeçilmezi olan sivil toplumun gelişmesi ve elverişli ortamın yaratılması alanında çalışan Sivil toplum İnisiyatifi Derneği kurucu üyelerinden biridir ve bu alanda gönüllü çalışmaları devam etmektedir. Aynı zamanda İnsan Hakları Platformu’nda Demokratik Haklar Program Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.       

Panelistler

Ayşemden Akın
DAÜ Gazetecilik Bölümünü 2005 yılında birincilikle bitirdi. Öğrenciliği boyunca okulun Gündem Gazetesinde ödenekli çalıştı. Mezuniyetinin ardından kuzeyin ilk ekonomi dergisi olan Ecoside isimli dergide muhabirlik yaptı. Aynı yıl YeniDüzen Gazetesinde haftalık yazılar yazmaya başladı. 2007’de Star Kıbrıs Gazetesinin kuruluşundaki ekipte haber şefi olarak görev aldı. 2011 sonunda dil eğitimi için üç aylığına İngiltere’ye gitti. Afrika Gazetesinde köşe yazıları yazdı.  Döndüğünde Star Kıbrıs Gazetesinde Yazı İşleri Müdürü olarak göreve başladı. Yazdığı bir yazıdan dolayı milliyetçilerin hedefi oldu, tenzili rütbe yedi, istifa etti. 2012 yılında Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde basın bürosu sorumluluğunu üstlendi. Yaklaşık dokuz yıllık görev süresinin ardından görevinden ayrılarak arkadaşlarıyla birlikte  Bugün Kıbrıs  bağımsız internet gazetesini kurdu. Uluslararası basın kartına sahip. “En İyi Haber” dalında Kutlu Adalı Basın Ödülü sahibi. Ayrıca birleşik federal Kıbrıs için çalışmalar yürüten Üçüncü Toplum Forumu kurucuları arasında yer alıyor.

Yrd. Doç. Dr. Özker Kocadal
Dr. Özker Kocadal, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler alanında yardımcı doçenttir. Exeter Üniversitesi'nden Politika alanında doktora derecesine sahiptir. Ana araştırma odağı, iç çatışmalarda arabuluculuk ve barış inşasıdır ve daha yeni ve ikincil araştırma alanı, uluslararası göç ve göçmenlere ve diğer azınlıklara yönelik nefret söylemidir.

Yakup Kadri Karabacak
Lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladım. Öğrencilik yıllarında İnsan Hakları Derneği Bursa Şubesi yönetiminde Hak mücadelesi çalışmalarına başladım. 2009-2017 yıllarında Düşünce Suçu(!?)’na Karşı Girişimin başlattığı Türkiye küçük Millet Meclisleri projesinin saha sorumlusu olarak çalıştım. Halen DSKG ve Kamu Harcamaları İzleme Platformu dahilinde sivil toplum çalışmalarına devam ediyorum.