Ayrımcılık Karşıtı Çalışma Grubu

Ayrımcılık Karşıtı Çalışma Grubu

Ayrımcılık Karşıtı Çalışma Grubu
Ayrımcılık Karşıtı Çalışma Grubu

Ayrımcılıkla Karşıtı Çalışma Grubu, bireylerin, özellikle de hassas grupların (özellikle LGBTİ+, mülteciler, göçmenler, insan ticareti mağdurları vb.) eğitim, sağlık, barınma ve istihdam gibi alanlarda karşılaştıkları ayrımcılığı ele almaktadır. Bu çalışma grubu, LGBTİ+ Program Koordinatörü tarafından koordine edilmekte ve sosyal yardım dairesi, eğitim ve iş gücünden sorumlu kurumlar ve siyasi parti temsilcileri gibi ilgili alanlarda çalışan yerel kurumlardan oluşmaktadır. Bu çalışma ayrımcılık karşıtı savunuculuk üzerine çalışmaktadır.