Misyonumuz & Vizyonumuz

Misyon

İzleme, Raporlama ve Savunuculuk: İnsan hak ve özgürlüklerinin uygulanmasını, hak ihlallerini izler, raporlar, görünür kılar ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için yerel, bölgesel ve uluslararası seviyede savunuculuk yapar.

Özneleri güçlendirme: Hak ve özgürlükleri ihlal edilen, ayrımcılığa uğrayan veya uğrama potansiyeli taşıyan kişi ve gruplara destek olur; öz-savunuculuklarını teşvik eder ve destekler.

Bilgi, farkındalık ve kapasite artırma: İnsan hakları standartlarını, alandaki gelişmeleri ve tartışmaları takip eder, görünür kılar, bilgi ve farkındalık artırır; karar alıcılar, kamu kurumları, sivil toplum, medya, akademi gibi temel aktörlerin kapasitelerini insan hakları, demokrasi ve hak temellilik konularında güçlendirir.

İşbirlikleri ve ortaklıklar geliştirme: İnsan hak ve özgürlüklerine dair farklı alanlarda çalışan hak temelli örgütlerle ortak gündem, birbirinden öğrenme ve dayanışma alanları kurar, kolaylaştırır ve destekler; uluslararası, bölgesel ve yerel düzeyde işbirlikleri ve ortaklıklar kurar ve kurulmasını teşvik eder.

Vizyon

İnsan Hakları Platformu, evrensel insan hak ve özgürlüklerinin, herkes için erişilebilir ve güvence altında olduğu, etkin mekanizmalar ile korunduğu ve sürekli geliştirildiği, eşitlikçi, adil, demokratik ve kapsayıcı bir Dünya için mücadele eder.