Kaynaklar

Kaynaklar

İnsan Ticareti ile Mücadele

İHP - Kıbrıs'ın Kuzeyinde İnsan Ticaretiyle Mücadeleye Dair Bilgilendirme Broşürü
İNSAN TİCARETİ SUÇUNU ANLAMAK
İNSAN TİCARETİYLE MÜCADELE VE ULUSLARARASI HUKUK
Ulusal Yönlendirme Mekanizmaları
İnsan Ticareti ile Mücadelede Birlikte Çalışmak: Kısaca Ana Kavramlar
KKTC İnsan Ticaretiyle Mücadele Eylem Planı ve Takip Planı
KKTC İnsan Ticaretiyle Mücadele Strateji Planı

LGBTİ+ Hakları

İHP - Kıbrıs'ın Kuzeyinde LGBTİ+ Haklarına Dair Bilgilendirme Broşürü
Medya Çalışanları için LGBTİ Odaklı Haber Yazım Kılavuzu
Kuir Kıbrıs Derneği Renklerin Çeşitliliği Projesi Yıllık Medya Takip Raporu Haziran 2019 – Mayıs 2020
Kuir Kıbrıs Derneği Renklerin Çeşitliliği Projesi Yıllık Medya Takip Raporu Haziran 2020 – Haziran 2021
Cinsiyetin Hukuken Tanınması Raporu
Kuzey Kıbrıs’ta LGBTİ+ Seks İşcilerinin Durumunu Haritalandırma Raporu (İnsan Ticareti ve LGBTİ+’lar)
Kuzey Kıbrıs`ta LGBTİ+’ların Mevcut Sosyal Hizmetlere Erişiminin Haritalandırma Raporu
Kıbrıs’ın kuzey kesiminde Yerel Olarak Temsili Bir Örneklemde Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Çeşitliliğine Yönelik Tutumlar Raporu
LGBTİ+’ların İstihdama Erişimi ve Emek Piyasası Deneyimleri Raporu
Kıbrıs’ın Kuzey Kesimindeki Mevzuatın LGBTİ+’lara Yönelik Ayrımcılık Açısından Analizi
Kıbrıs’ın kuzey kesiminde Militarizm ve LGBTİ+ Mücadelesi Kitapçığı
Akıl Sağlığı Kitapçığı
Dayanışma Hattı Bilgilendirici Broşürü
Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Bilgilendirici Broşürü
LGBTİ+ Fiziksel Sağlığı Kitapçığı
HIV-AIDS ile ilgili Bilgilendirici Kitapçığı
Kıbrıs’ın kuzey kesiminde Cinsiyetin Hukuken Tanınması ve Cinsiyet Uyum Sürecine Erişim Hakkı Kitapçığı

Demokratik Haklar

InPeace Proje Broşürü
İHP - Alıkonma Koşulları ve İşkence Yasağı Hakkında Bilgilendirici Broşür
İHP - Düşünce ve İfade Özgürlüğü Üzerine Bilgilendirici Broşür
2020 KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçimi Hakkında Müdahale Raporu

Diğer

İnsan Hakları Platformu Projesi 1

Mülteci Hakları

İHP - Sığınmacılar ve Mülteci Haklarına Dair Bilgilendirme Broşürü