İçerikler

İçerikler

İnsan Ticareti ile Mücadele

İnsan Ticaretiyle Mücadele İzleme Raporu (2022)
İNSAN TİCARETİ SUÇUNU ANLAMAK
İNSAN TİCARETİYLE MÜCADELE VE ULUSLARARASI HUKUK
Ulusal Yönlendirme Mekanizmaları
İnsan Ticareti ile Mücadelede Birlikte Çalışmak: Kısaca Ana Kavramlar
KKTC İnsan Ticaretiyle Mücadele Eylem Planı ve Takip Planı
KKTC İnsan Ticaretiyle Mücadele Strateji Planı

LGBTİ+ Hakları

Kıbrıs’ın kuzeyinde LGBTİ+’ların İnsan Hakları’nı İzleme Raporu (2022)
Medya Çalışanları için LGBTİ Odaklı Haber Yazım Kılavuzu
Kuir Kıbrıs Derneği Renklerin Çeşitliliği Projesi Yıllık Medya Takip Raporu Haziran 2019 – Mayıs 2020
Kuir Kıbrıs Derneği Renklerin Çeşitliliği Projesi Yıllık Medya Takip Raporu Haziran 2020 – Haziran 2021
Cinsiyetin Hukuken Tanınması Raporu
Kuzey Kıbrıs’ta LGBTİ+ Seks İşcilerinin Durumunu Haritalandırma Raporu (İnsan Ticareti ve LGBTİ+’lar)
Kuzey Kıbrıs`ta LGBTİ+’ların Mevcut Sosyal Hizmetlere Erişiminin Haritalandırma Raporu
Kıbrıs’ın kuzey kesiminde Yerel Olarak Temsili Bir Örneklemde Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Çeşitliliğine Yönelik Tutumlar Raporu
LGBTİ+’ların İstihdama Erişimi ve Emek Piyasası Deneyimleri Raporu
Kıbrıs’ın Kuzey Kesimindeki Mevzuatın LGBTİ+’lara Yönelik Ayrımcılık Açısından Analizi
Kıbrıs’ın kuzey kesiminde Militarizm ve LGBTİ+ Mücadelesi Kitapçığı
Akıl Sağlığı Kitapçığı
Dayanışma Hattı Bilgilendirici Broşürü
Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Bilgilendirici Broşürü
LGBTİ+ Fiziksel Sağlığı Kitapçığı
HIV-AIDS ile ilgili Bilgilendirici Kitapçığı
Kıbrıs’ın kuzey kesiminde Cinsiyetin Hukuken Tanınması ve Cinsiyet Uyum Sürecine Erişim Hakkı Kitapçığı

Mülteci Hakları

Kıbrıs’ın kuzeyinde Mülteci Hakları İzleme Raporu (2022)

Demokratik Haklar

Seçmen Kayıt Rehberi Dış Sayfa
Seçmen Kayıt Rehberi İç Sayfa
Kıbrıs’ın kuzeyinde Örgütlenme ve Barışçıl Toplanma Hakkı İzleme Raporu (2022)
Kıbrıs’ın kuzeyinde İfade Özgürlüğü İzleme Raporu (2022)
2020 KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçimi Hakkında Müdahale Raporu

Tutukluluk ve Alıkonma

Kıbrıs’ın kuzeyinde İşkence Yasağı ve Alıkonma Koşulları İzleme Raporu (2022)

Diğer

[İHP] İnsan Hakları Platformu Kapsamlı İnsan Hakları İzleme Raporu (2022)