İnPeace Projesi

InPeace

2008 yılında, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk toplum liderleri tarafından ‘insanların günlük yaşamını etkileyen sorunları, toplumlar arasında daha fazla etkileşimi ve anlayışı teşvik ederek ve kolaylaştırarak ele almak’ üzere altı tane iki toplumlu Teknik Komite kuruldu. O zamandan bugüne, listeye altı farklı Teknik Komite daha eklendi. Şu anda, Kıbrıs’ın ortak sıkıntılarını ve hedeflerini ele almak için Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler tarafından, BM himayesi altında yürütülen benzersiz mekanizmalar olan toplam on iki tane iki toplumlu Teknik Komite bulunmaktadır.

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı kapsamında finanse edilen bir araştırma projesi olan ‘Kapsayıcı Barış İnşası’ (InPeace) Mart 2023’te faaliyetlerine başlamıştır. InPeace, iki toplumlu Teknik Komitelerin işleyişi ve etkinliği ile ilgili bilgi üretmeyi ve dersler çıkarmayı amaçlamaktadır. Teknik Komitelerin günlük sorunları ele almadaki etkinliği ve iyi yönetişim, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve gençliğin güçlendirilmesi gibi konulardaki performansları değerlendirilecektir. Metodolojik olarak teorik araştırma, bir dizi görüşme, odak grupları ve anketlerin kullanımı yoluyla bu araştırma yapılacaktır. Akademik araştırmayı tamamladıktan sonra proje, araştırma sonuçlarıyla ilgili bilgileri yaymak ve Teknik Komitelerle daha iyi ilişki kurmaya yönelik kapasitelerini geliştirmek için Kıbrıs’taki sivil toplum örgütleri ile de faaliyetlerde bulunacaktır. Araştırma sonuçları, diğer ilgili paydaşlarla yapılan etkinlikler ve yılda iki kez yayınlanan haber bültenleri aracılığıyla paylaşılacak ve yaygınlaştırılacaktır.

ICLAIM (Interdisciplinary Centre for Law, Alternative and Innovative Methods), eğitim ve öğretim yoluyla sosyal diyaloğu ve hukukun üstünlüğünü teşvik etmek ve aktif yurttaşlığı geliştirmek amacıyla 2017 yılında kurulmuştur. Temel hedefleri arasında, ‘toplumda dikkate değer bir fark yaratarak, akademinin ötesinde sosyo-hukuki araştırmaları ve etkiyi desteklemek’ yer alır. ICLAIM, sosyal arabuluculuk konusundaki çalışmaları sonucunda Avrupa Parlamentosu’ndan 2020 Avrupa Vatandaş Ödülü’nü almıştır. ICLAIM, iki toplum arasındaki iş birliğine katkıda bulunabilecek, önemli insan hakları konularını ele alarak ve adada barış inşası çabalarını destekleyebilecek araştırmalara odaklanmaktadır. Sosyal arabuluculuk, iyi yönetişim, insan hakları eğitimi, kaçakçılık, insan ticareti ve çevre konularında projeler hayata geçirmiştir. ICLAIM’in uzmanları, Kıbrıs bağlamında insan hakları ve barış inşası araştırmalarına dahil olmuştur.

İnsan Hakları Platformu, Kıbrıs Türk toplumunun önde gelen beş insan hakları örgütü olan Kuir Kıbrıs Derneği, Mülteci Hakları Derneği, Sivil Toplum İnisiyatifi, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı ve Hasta Hakları Derneği’nin ortak çabaları sonucunda 2021 yılında kurulmuştur. O zamandan itibaren, Üçüncü Toplum Forumu ve Pozitif Düşün İnisiyatifi olmak üzere iki örgüt daha Platforma katıldı. İnsan Hakları Platformu ‘insan haklarına yalnızca saygı duyulmakla kalmayıp değer verildiği daha adil, eşitlikçi, demokratik ve kapsayıcı bir toplum geliştirmeye katkıda bulunmayı’ hedeflemektedir. Bu amaçla, insan hakları izleme, adli yardım, insan hakları eğitimi, kapasite geliştirme, bilinçlendirme ve lobicilik faaliyetlerini Avrupa Birliği finansmanıyla yürütmektedir.