İHP Projesi

İnsan Hakları Platformu Projesi

İnsan Hakları Platformu Projesi Kıbrıs’ın kuzey kesiminde, insan haklarının sadece saygı duyulmakla kalmayıp yüceltildiği adil, demokratik, eşitlikçi ve kapsayıcı bir topluma ulaşılmasına katkı koymayı amaçlar.

İnsan Hakları Platformu nedir?

İnsan Hakları Platformu Projesi Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve Kuir Kıbrıs, Mülteci Hakları Derneği, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı ve Sivil Toplum İnisiyatifi tarafından yürütülmektedir. Bu proje yapılandırılırken, Kıbrıs’ın kuzeyinde toplumun farklı dinamiklerine işlemiş ve etkilerini olumsuz yönde ortaya koyan hak ihlalleri gözetilmiştir. Öyle ki sivil toplumun karar alma mekanizmalarına dahil olmaması, sivil toplum örgütlerinin yaşadığı kaynak sıkıntıları ve uluslararası örgütler ile iritibat kurmada yaşadığı sıkıntılar, ekonomik ve siyasi sıkıntıların yaşattığı olumsuz hâl, bu projenin aradığı çözümlerin kaynağında yer almaktadır. Bununla beraber, Kıbrıs’ın kuzey kesiminin izleme mekanizmalarına dahil olmaması, yasaların uluslararası yasalar ile uyumsuzluğu, sistematik ve şeffaf karar alma süreçlerinin kurulamamış olması ve yasama, yürütme, yargının insan hakları bakış açısını ele almaması proje faaliyetlerinin şekillenmesinde önemli roller uygulamıştır.

Tüm bu sorunlar göz önüne alındığında, İnsan Hakları Platformu Projesi, proje kapsamında üç temel amacı gözetmektedir:
1) Sivil toplumun insan hakları ihlalleriyle daha etkin mücadele etme kapsamında kapasitesini artırmak ve demokratik bir toplumun yapılandırılmasında etkin bir rol oynamak.
2) Yasama, yürütme ve yargı sisteminde insan hakları temelli yaklaşımların geliştirilmesine katkıda bulunmak.
3) Sivil toplumun insan hakları ve insan hakları ihlalleriyle ilgili farkındalıklarını artırmak ve bu farkındalıkla beraber harekete geçme isteğini pekiştirmek.

Bu amaçlar doğrultusunda, İnsan Hakları Platformu Projesi , projeyi yürüten üye örgütler gözetilerek belirlenen beş tematik alanda çalışmalarını sürdürmeyi hedeflemektedir:
 

1. İnsan Ticaretiyle Mücadele
Kıbrıs’ın kuzeyinde insan ticaretiyle mücadele alanında faaliyetlerini sürdüren Mülteci Hakları Derneği, bu alan içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir. İnsan ticaretinin dünya genelinde ve toplumumuzda birçok insan hakları ihlallerini barındırdığının bilinci ile çalışmaların ilerleyeceği bu tematik alanda, insan ticaretiyle mücadeleyi izleme, yerel otoritelerle sivil toplumun ortak çalışma grubunun kurulması, mağdurlara ücretsiz hukuki destek verme ve kapasite güçlendirici eğitimler hazırlama faaliyetleri sürdürecektir.

2. LGBTİ+ Hakları
LGBTİ+’ların her gün ayrımcılığa ve ötekileştirmeye maruz kaldığını yaptığı çalışmalar ile destekleyen platformun kurucu örgütlerinden Kuir Kıbrıs derneği, bu proje kapsamında LGBTİ+’ların insan haklarına eşit erişimi sağlamasını ve bu alanla ilgili farkındalığın artmasına yönelik çalışmalar ortaya koyacaktır. Projenin ele aldığı tüm tematik alanlarda olduğu gibi proje boyunca LGBTİ+’ların yaşadığı hak ihlalleri izlenip raporlanacaktır. Hak izleme ve raporlamanın yanı sıra, hukuki destek, kapasite güçlendirici eğitimler ve farkındalık çalışmaları bu tematik alanın sürdüreceği faaliyetlerdir.

3. Demokratik Haklar
Platformun bir diğer kurucu örgütü olan Sivil Toplum İnisiyatifi, inisiyatif bünyesinde sürdürdüğü sivil toplumu güçlendirme, kapasitesini artırma, sivil toplum için elverişli ortam yaratma amaçlarını bu proje kapsamında da sürdürecektir. Bu tematik alan altında dernekleşme ve barışçıl eylem özgürlüğü ile ifade özgürlüğü alanında izleme ve raporlama yapılacak ve hak odaklı eğitimler düzenleyerek sivil toplumun bu alanda kapasitesini geliştirecektir.
4. Mülteci Hakları
Kurucu örgütlerden biri olan Mülteci Hakları Derneği, proje boyunca insan ticareti kapsamında yürüttüğü çalışmalarını, uzun seneler boyunca edindiği bilgi ve deneyimlerle beraber mülteci hakları konusunda da gösterecektir. Kıbrıs’ın kuzeyinde sığınmacı ve mültecilerin bireysel başvuru haklarının sistematik şekilde ihlal edildiğini, haklarının korunmadığını ve zulme geri gönderilme riskiyle karşı karşıya kaldıklarını tarihsel olarak gözlemlemiş olan MHD, bu tematik alan altında mülteci hakları alanında izleme ve raporlama faaliyetleri yürütecek, bunun yanında yasal çalışmalar hazırlama, kapasite geliştirme çalışmaları ve hukuki destek sunma çalışmalarında bulunacaktır.

5. İşkence Yasağı ve Alıkonma Koşulları
Projenin uygulandığı Kıbrıs’ın kuzey kesiminde cezaevi, polis hücreleri, psikiyatri hastaneleri, karantina merkezleri ve benzeri gözaltı yerlerinin fiziksel yapısı uluslararası insan hakları standartlarına uygunluk göstermemektedir. Bu tematik alan altında bahsedilen uygunsuz standartlardan doğan insan hakları ihlalleri izlenip raporlanacaktır. Bunun yanısıra bu tematik alan altında insanlık dışı veya aşağılayıcı muamelenin önlenmesi için çalışmalar yapılacak, hak ihlali yaşamış ihtiyaç sahiplerine adli yardım sağlanacaktır.Belirtilen tematik alanlara yönelik hak izleme ve raporlama çalışmaları yapılırken bunun haricinde iletişim kampanyaları, tematik alanlara yönelik yayınlar, iki sene boyunca devam edecek İnsan Hakları Okulu çalışmaları, paneller ve uluslararası bir konferans proje süresi boyunca hayata geçirilecektir.

Gerçekleşmesi planlanan tüm faaliyetlerimizle ilgili detaylı bilgiyi sitemizde yer alan etkinlikler ve kaynaklar sekmesinden edinebilirsiniz.