İnsan Ticareti ile Mücadele Çalışma Grubu

İnsan Ticareti ile Mücadele Çalışma Grubu

İnsan Ticareti ile Mücadele Çalışma Grubu
İnsan Ticareti ile Mücadele Çalışma Grubu

İnsan Ticaretini Önleme Platformu (PAT), AB tarafından finanse edilen COMMIT Projesi sırasında, yerel organların yanı sıra sivil toplum kuruluşlarını da içeren çok paydaşlı bir platform olarak kurulmuştur. PAT, düzenli toplantılara aktif olarak katılan ve insan ticaretiyle mücadele konusunda kapasitelerini artıran üç yerel organı (içişlerinden sorumlu yerel organ, çalışma ve sosyal güvenlikten sorumlu yerel organ ve ombudsman) içermektedir. İnsan Ticareti ile Mücadele Çalışma Grubu PAT'tan görevi devralır ve insan ticareti ile ilgili politika ve vakaları tartışmak üzere düzenli toplantılar yapar. Grup, mağdurların korunması, insan ticareti vakalarının kovuşturulması ve insan ticareti ile mücadele için koordineli bir organın kurulması gibi konular üzerinde çalışmaktadır.