Sivil Toplum için Elverişli Ortam Yaratma Çalışma Grubu

Sivil Toplum için Elverişli Ortam Yaratma Çalışma Grubu

Sivil Toplum için Elverişli Ortam Yaratma Çalışma Grubu
Sivil Toplum için Elverişli Ortam Yaratma Çalışma Grubu

Sivil Toplum için Elverişli Ortam Yaratma Çalışma Grubunun paydaşları kamu sektörü, İçişleri ve Maliye'den sorumlu yerel kurumlar, EUCC ve EVKAF'tır. Bu paydaşların yanı sıra STK'ları da içeren bir çalışma grubu Sivil Alan tarafından başlatılmış ve 2018'den bu yana çalışma grubunun önceliklerine dayanan bir strateji belgesi geliştirilmiştir. Bu proje, Sivil Alan ile işbirliği içinde, kamu sektörü ile sivil toplum arasında bir diyalog oluşturmak ve sivil toplumun karar alma mekanizmalarına katılımını sağlamak amacıyla daha geniş katılımlı ve periyodik toplantılarla bu çalışma grubunun sürekliliğini sağlama çabalarına katkıda bulunacaktır.