Zor Zamanlarda İnsan Hakları Konferansı

Zor Zamanlarda İnsan Hakları Konferansı

Zor Zamanlarda İnsan Hakları Konferansı
Zor Zamanlarda İnsan Hakları Konferansı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve İnsan Hakları Platformu Derneği tarafından uygulanan İnsan Hakları Platformu Projesi kapsamında 10 Aralık 2022, Evrensel İnsan Hakları gününde ‘Zor Zamanlarda İnsan Hakları’ konulu konferans yüksek katılım ile Lefkoşa Merit’te gerçekleştirdi. Dört oturumdan oluşan konferansta yerli ve yabancı toplam 13 panelist kendi alanlarında değerli bilgiler paylaştı. Konferansa ilgi gösteren katılımcılar arasında sivil toplum aktivistleri, hukukçular, öğrenciler ve bürokratlar yer aldı.

Konferans, Platform Başkanı Emete İmge ve Avrupa Komisyonu İş birliği Müdürü Stefan Simosas’ın konuşmaları ile başladı. Emete İmge konuşmasında platformun oluşum süreci, hedefleri ve çalışmalarına yer verirken Simosas insan haklarının Avrupa Birliği'nin temelinde yer aldığına değindi. Simosas ayrıca insan onuru, özgürlük, demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve azınlıklara mensup kişilerin hakları da dahil olmak üzere insan haklarının saygı değerlerine dayanmakta olduğunun altını çizdi. Konferans, insan hakları konularında uzman Avukatlar Emine Çolak ve Achileas Demetriades’in konuşmalarıyla devam etti.

Avukat Emine Çolak, Kıbrıslı Türk perspektifinden bir bakış temalı konuşmasında, 2004 yılından beridir bu alanda yaptığı çalışmalara ve yaşanan gelişmelere değindi. Avukat Achileas Demetriades de İnsan Hakları ve Barış konularına değinerek Kıbrıs'ta Hakikat Komisyonları’nın kurulmasının ve Kayıp Şahıslar Komitesinin çalışma alanlarının genişletilip güncellenerek Geçiş Dönemi Adalet sisteminin kurulmasının öneminden bahsetti. 

Açılış konuşmalarının ardından konferans, ‘Süregelen Çatışmalarda İnsan Hakları İhlallerinin İzlenmesi’, ‘Barış İnşası ve İnsan Hakları Aktivizmi’, ‘Irkçılık, Mülteciler ve Ayrımcılık’ ve ‘İfade Özgürlüğüne Karşı Nefret Söylemi’ başlıklı dört ana panel oturumu ile gün boyunca devam etti. 

İlk panelde özellikle çatışmanın devam ettiği ortamlarda hak ihlallerinin izlenmesi, bu konuda yaşanan zorluklar ve dikkat edilmesi gereken noktalara değinildi ayrıca Kıbrıs, Türkiye, Filistin ve Azerbaycan’dan örnekler verildi. İkinci panelin odağı ise insan hakları ve barış inşası, bu süreçlerin Kıbrıs problemi ile olan yakın bağlantıları tartışıldı. Panel  Kolombiya’daki çatışmanın sonuçları ile beraber geçiş dönemi adalet sisteminin yapısı hakkında bilgiler ile devam etti. Katılımcıların öğle arasının ardından katıldığı üçüncü oturum ırkçılık ve ayrımcılığın tanımlanması ile başladı. Panel, ırkçılık ve ayrımcılığa yönelik hazırlanan raporların veri aktarımı, yaşanılan deneyimlerin aktarılması, yabancı öğrencilerin deneyim paylaşımları ile devam etmiştir. Panel, mülteci, göçmen, sığınmacı, ilgili kişi ve ülke içinde yerinden edilmiş kişi kavramları üzerinde bilgilerin aktarılması ile sonlandı. ‘İfade Özgürlüğüne Karşı Nefret Söylemi’ başlıklı son panelde katılımcılar, kimlik aidiyetleri ile beraber gelen ayrımcı ve şiddet üreten söylemler, Kıbrıs’ın kuzeyinde medya mensuplarının yaşadığı olaylar ve nefret söylemi ile ilgili adayı kapsayan araştırma sonuçları hakkında bilgiler edindiler. 

Konferans sonunda İnsan Hakları Platformu katılımcılara teşekkürlerini ileterek, ileriki günlerde organize edilecek olan çalışmaların müjdesini verdi.