Zor Zamanlarda İnsan Hakları Çalıştayı: ‘İnsan Hakları Herkes İçindir’

Zor Zamanlarda İnsan Hakları Çalıştayı: ‘İnsan Hakları Herkes İçindir’

Zor Zamanlarda İnsan Hakları Çalıştayı: ‘İnsan Hakları Herkes İçindir’
Zor Zamanlarda İnsan Hakları Çalıştayı: ‘İnsan Hakları Herkes İçindir’

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Türk toplumuna yönelik AB yardım Programı kapsamında finanse edilen İnsan Hakları Platformu Projesi, Zor Zamanlarda İnsan Hakları isimli çalıştayını 29 Kasım 2023 tarihinde Kıbrıs’ın kuzeyinde faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ve birçok yabancı elçi ve elçilik temsilcisinin katılımı ile gerçekleşti. 

Zor Zamanlarda İnsan Hakları Çalıştayı, İnsan Hakları Platformu Derneği Başkanı Süreyya Çelmen Değer ve Kıbrıs Çözüm Destek Birimi İş Birliği Müdürü Stefan Simosas’ın açılış konuşmaları ile başladı. Süreyya Çelmen Değer ‘İnsan Hakları Herkes İçindir’ sloganı ile dünyada ve Kıbrıs’ın kuzeyindeki hak ihlallerine dikkat çekerken, Stefan Simosas çalıştayın Kıbrıs Türk toplumunda süregelen insan hakları sorunlarına çözüm üretebileceği umudunu iletti. Açılış konuşmalarının ardından çalıştayın ilk oturumda İnsan Hakları Platformu Projesi kapsamında hazırlanan mülteci hakları, insan ticaretiyle mücadele, LGBTİ+ hakları, ifade özgürlüğü, tutukluluk ve alıkonma koşulları ile örgütlenme ve barışçıl toplanma haklarının ele alındığı izleme raporları katılımcılara sunuldu. Raporları hazırlayan ve sunan Didem Eroğlu, Öncel Polili, Fezile Osum, Erman Dolmacı ve Aslı Murat Kıbrıs’ın kuzeyinde yer alan hak ihlallerini, bu ihlallerin nedenlerini ve çözüm önerilerini dinleyicilere aktardılar. Soru ve cevap bölümü ardından birinci oturum tamamlandı.  

Etkinliğin ikinci oturumu katılımcıların da dahil olduğu atölye çalışmaları ile devam etti. Katılımcılar, raporlar ve sunumlarda değinilen konular ve katılım sağladıkları örgütlerde süregelen ‘yasama’, ‘yürütme’ ve ‘yargı’ alanlarındaki bilgi ve deneyimlerini, paralel oturumlar ile aktarma fırsatını yakaladılar. Etkinliğin sonunda oturumlarda ortaya çıkan sorun ve öneriler sunuldu. Aktarılan öneriler içerisinde LGBTİ+ hakları için kapsamlı bir ayrımcılık karşıtı düzenlemenin oluşturulması, mülteci hakları ve insan ticareti ile mücadele konularında ise sığınma hakkı, geri göndermeme ilkesi, alıkonma koşulları, sağlık, eğitim, çalışma haklarına erişim, insan ticareti mağdurlarına yönelik korumalar gibi düzenlemelerin yapılması önerildi. İnsan haklarına yönelik kapsamlı ve etkin bir yaklaşımın benimsenmesinin vurgulandığı öneriler içerisinde toplanma ve ifade özgürlüğü, örgütlenme hakkı, hasta hakları, çocuk hakları, eğitim ve genel olarak insan hakları bağlamında da ‘yasama’, ‘yürütme’ ve ‘yargı’ özelinde kapsamlı öneriler sunuldu.