İnsan Hakları Platformu 46. Evrensel Periyodik İnceleme - Ön Oturum’a Katılım Gösterdi

İnsan Hakları Platformu 46. Evrensel Periyodik İnceleme - Ön Oturum’a Katılım Gösterdi

İnsan Hakları Platformu 46. Evrensel Periyodik İnceleme - Ön Oturum’a Katılım Gösterdi
İnsan Hakları Platformu 46. Evrensel Periyodik İnceleme - Ön Oturum’a Katılım Gösterdi

İnsan Hakları Platformu Projesi Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı kapsamında finanse edilmekte ve İnsan Hakları Platformu tarafından uygulanmaktadır.

İnsan Hakları Platformu Koordinatörleri, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından düzenlenen 46. Evrensel Periyodik İnceleme – Ön Oturumuna katılım göstererek  Kıbrıs’ın insan hakları performansını değerlendirerek önerilerde bulundular.  2008 yılında başlatılan Evrensel Periyodik İnceleme (EPI), Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından yönetilen bir süreçtir. Bu mekanizma, 193 Birleşmiş Milletler üye devletinin insan hakları alanındaki durumlarını diğer devletler ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenli olarak değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Evrensel Periyodik İncelemenin (EPI) ana hedefi, tüm ülkelerdeki insan hakları standartlarını artırmak ve bu alandaki zorluklarla başa çıkmak için devletlere teknik destek sağlamaktır. Bu sene 13 – 16 Şubat tarihlerinde gerçekleşen 46. Evrensel Periyodik İnceleme – Ön Oturumunda ise İnsan Hakları Platformu Koordinatörleri Erman Dolmacı, Didem Eroğlu ve Fezile Osum insan hakları konularında geri bildirim sunma fırsatını yakaladılar. İnsan Hakları Platformu , Ön Oturumda Kıbrıs’ın insan hakları alanındaki gelişmeleri ve önerileri ‘Demokratik Haklar, LGBTİ+ Hakları, İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mülteci Hakları’ kapsamlarında değerlendirdi. 14 Şubat 2024’te Cenevre’de gerçekleşen sunumlarda İnsan Hakları Platformu Koordinatörleri Kıbrıs Cumhuriyeti ile ilgili şu konular üzerine dikkat çektiler: 

LGBTİ+ Hakları Program Koordinatörü Erman Dolmacı sunumunda LGBTİ+ hak ihlalleri üzerine değerlendirmelerde bulunarak ‘LGBTİ+ Hakları’nın İnsan Hakları olduğu ve bu hakların herkese eşit ve erişilebilir şekilde verilmesi gerektiği’ sözleriyle dikkat çekti.

Demokratik Haklar Program Koordinatörü Didem Eroğlu, karma evlilikler, bilgiye erişim, örgütlenme özgürlüğü gibi Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Cumhuriyetindeki haklarına yoğunlaştığı sunumunda ‘Bu hakların barış süreci, toplumun endişelerinin giderilmesi ile ayrımcılık ve dışlanmanın ortadan kaldırılması için hayati önem taşıdığının altını çizdi. 

İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mülteci Hakları Program Koordinatörü Fezile Osum ise insan ticareti mağdurlarının tespiti, bu alandaki işbirliği eksiklikleri ve sığınmacı ile mültecilerin sığınma hakkına erişimlerindeki sıkıntılarını ele alarak, bu alanlardaki insan haklarının güçlendirilmesi adına önerilerde bulundu. 

Kıbrıs Türk toplumunun temsiliyeti açısından dönüm noktası olan 46. Evrensel Periyodik İnceleme – Ön Oturumun’un ardından İnsan Hakları Platformu ilerleyen süreçlerde de Kıbrıs'ın insan hakları alanındaki gelişmelerini takip etmeye ve iyileştirme süreçlerine katkıda bulunmaya devam edecektir.